Novice


Arhiv: Veljavne omejitve pri izvajanju usposabljanja v šolah vožnje

Od 16.8.2021 velja novi Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 129/21), ki določa, da je ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ, in pod pogojem, da ponudniki blaga in storitev ter potrošniki, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Ponudniki blaga in storitev so dolžni na vidnem mestu potrošnike pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je objavljen v Uradnem listu RS št. 129.

Na podlagi tega odloka je pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer: 

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, 
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); Stran 7988 / Št. 129 / 13. 8. 2021 Uradni list Republike Slovenije 
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19.

Fotogalerija