Arhiv: Predlogi združenja v zvezi z Zakonom o motornih vozilih

V Združenju šol vožnje Slovenije smo proučili predlog Zakona o motornih vozilih, ki je v javni obravnavi in v zvezi s predlaganim besedilom podali predloge in pripombe, glede na težave, ki jih imajo člani v zvezi z izvajanjem veljavnega ZMV.

Arhiv: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah s spremno besedo

Javna agencija RS za varnost prometa je izdala priročno knjižico z vsebino novega Pravilnika o prometni signalizaciji s spremno besedo.

Arhiv: Sestanek na temo obveznosti vpisovanja podatkov v RPO

Predstavniki Združenja šol vožnje Slovenije so se sestali s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Inšpektorata RS za infrastrukturo ter Agencija RS za varnost prometa. V sodelovanju s pravno službo GZS so predstavili težave, ki jih imajo člani združenja pri vpisovanju v Register pooblaščenih organizacij ter izpostavili problem neustreznih pravnih podlag za zbiranje nekaterih podatkov, ki naj bi jih šole vožnje sporočale preko te spletne aplikacije. Glede na probleme, ki so jih člani združenja izpostavili v zadnjem času so prisotni razpravljali tudi o teh.

Arhiv: Sprejeta novela Zakona o prekrških

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J). Novela prinaša nekaj pomembnih novosti, namenjenih pravičnejšemu obravnavanju prekrškov in kršiteljev. Vpeljuje rešitev, ki zagotavlja pogoje za izvršitev neplačanih glob od kršiteljev, ki so se do sedaj plačilu globe, kljub plačilni zmožnosti uspešno izogibali tako, da tudi prisilna izterjava ni bila uspešna, kršitelji pa pred tem niso izkoristili možnosti oziroma pravice plačila globe na obroke ali pravice do izvršitve globe z delom s splošno korist. Gre za skrajno sredstvo oziroma obliko izvršitve neplačane in neizterljive globe zoper večkratne kršitelje in kršitelje hujših prekrškov, o katerih odloča sodišče. Prenovljen je tudi institut odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Arhiv: Obveznosti podjetij glede reševanja potrošniških sporov po 15. maju 2016

15. maja 2016 se izteče prehodno obdobje v katerem morajo podjetja uskladiti reševanje sporov s strankami z določbami novega Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Arhiv: Vabilo na natečaj za izbor najboljše prakse za promocijo zdravja na delovnem mestu

Podaljšali smo rok za prijavo na natečaj »POMLADNI VETER - VARNOST IN ZDRAVJE JE NAŠA SKUPNA SKRB IN ZAVEZA« ZA NAJBOLJŠO PRAKSO PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU, ki ga razpisuje partnerski konzorcij.