Združenje šol vožnje Slovenije


  

Jeseni 1999 je bila v okviru Združenja drobnega gospodarstva pri GZS ustanovljena Sekcija avtošol Slovenije - SAŠ. Na zboru članic SAŠ dne 22.11.2011 so člani SAŠ sklenili, da bodo tudi z imenom svojega stanovskega združenja sledili zakonski spremembi naziva in ga preimenovali v Združenje šol vožnje Slovenije.

Glavni namen ustanovitve  in delovanja Združenja šol vožnje Slovenije je prizadevanje za višji strokovni nivo dela v šolah vožnje, dvig ugleda dejavnosti usposabljanja voznikov in ureditev pogojev za delo. Sekcije je že od svoje ustanovitve sodelovala s pristojnimi ministrstvi in drugimi inštitucijami, ki delujejo na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.  

Informacije:
Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško trgovska zbornica, Združenje šol vožnje Slovenije
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 335
Faks: 01/5898 317
E-pošta: avtosole@gzs.si