Informacije za kandidate voznike


Pravilna izbira avtošole - šole vožnje je pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo in dobro usposobljenost bodočih voznikov za varno življanjsko pot voznika. Šola vožnje, ki usposablja v skladu s predpisanim programom usposabljanja, bo kandidata za voznika usposobila tako, da bo uspešno opravil vozniški izpit in si pridobil pravico do samostojne vožnje v prometu, zato nekaj napotkov, "Kako izbrati dobro šolo vožnje?", ne škodi.


Kdaj se lahko vpišemo v šolo vožnje oziroma začnemo z usposabljanjem za voznika motornega vozila?

38. člen Zakona o voznikih predpisuje, da se sme kandidat za voznika motornih vozil začeti usposabljati v šoli vožnje, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije.

Na podlagi tega se sme v usposabljanje za opravljanje vozniškega izpita B kategorije vključiti kandidat, ki je star najmanj 17 let in pol.

Kandidatom, ki nameravajo voziti s spremljevalcem pa v 51. členu Zakon o voznikih dopušča, da se vključijo v teoretični del programa usposabljanja v avtošoli že s 15 leti in pol. Preden se odločite za takšen način usposabljanja preverite, če boste lahko vozili s spremljevalcem, saj so tako za kandidata kot za spremljevalce predpisani posebni pogoji.

Če kandidat za voznika že ima vozniško dovoljenje druge kategorije:

  • mu ne sme biti vozniško dovoljenje odvzeto,
  • ne sme se mu izvrševati  izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
  • ne sme se mu izvrševati  varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,
  • ne sme mu biti izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
  • v evidenci ne sme imeti nobene kazenske točke v cestnem prometu.

Kandidat za voznika ima lahko v evidenčni karton vpisanih več spremljevalcev. Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov kandidata. Spremljevalci so lahko tudi druge osebe, če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Vsi navedeni pa morajo izpolnjevati predpisane pogoje, saj jih izpitni center sicer ne bo vpisal v evidenčni karton kot spremljevalce.

Spremljevalec mora biti star najmanj 27 let, najmanj 5 let mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, v evidenci kazenskih točk pa ne sme imeti več kot pet kazenskih točk.

Za katero avtošolo/šolo vožnje naj se odločim?
Storitve šol vožnje so praviloma enkratne. Prav tako, kot se ostale šole, ki jih v življenju obiskujete odločate preudarno, je prav, da dobro premislite tudi ob vpisu v šolo vožnje.

Za šolo vožnje se lahko odločite na osnovi reklame, priporočila prijateljev ali po občutku. Če se odločate zgolj na podlagi cen storitev se rado zgodi, da boste razočarani. Šola vožnje vam namreč ne more jamčiti določenega števila ur do opravljenega vozniškega izpita.

Kjer imajo izobešen cenik in Vam storitev korektno zaračunajo, so se dolžni z Vami tudi potruditi.

Žal pa še vedno pa naletite na šolo vožnje, kjer obljubljajo nemogoče. Tam se tudi nimate kam pritožiti. Ure pa tečejo in denarci odhajajo.

Kako spoznamo dobro avtošolo/šolo vožnje?

Šola vožnje mora imeti poslovni prostor
in določen delovni čas za delo s kandidati. Najbolje je, da se prvič v šolo vožnje napotite osebno. Pomemben je Vaš dober občutek. Tudi če se zbirate informacije po telefonu mora biti odnos sogovornika na drugi strani profesionalen. Od izbire šole vožnje je odvisno koliko vas bo stalo Vaše vozniško znanje in ne od cene ure vožnje, kot pogosto zmotno mislimo.

Šola vožnje, kjer po vpisu v šolo vožnje razen učitelja vožnje ne vidite nikogar drugega iz šolo vožnje vse do opravljanja vozniškega izpita, je vprašljive kakovosti.

V šoli vožnje Vam morajo svetovati, kako do izpita prve pomoči in kako do zdravniškega potrdila. Svetovati vam morajo tudi tekom postopka usposabljanja za voznika. Za katero kategorijo, kdaj se udeležiti teoretičnega dela usposabljanja, kdaj začeti z vožnjo, poiskati primernega učitelja vožnje, poiskati nadomestnega učitelja vožnje (če je vaš odsoten ali pa z njim niste zadovoljni) itd.

Usposabljanje iz teorije je predpisano v obsegu najmanj 20 šolskih ur. Šola vožnje mora tako usposabljanje zagotoviti v učilnici, ki je opremljena optičnim medijem, ki omogoča realnejši prikaz načel in pravil cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih vozil in šolsko tablo ali tablo z listi. Najmanj, kar bi taka učilnica morala imeti so tudi plakati s prometnimi znaki. Predavatelj mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo. Pomeni, da mora poznati stroko in znati tudi nastopati pred skupino.

Res je, da tako usposabljanje iz teorije ni zastonj. Res je pa tudi, da z ustrezno teoretično pripravo bistveno zmanjšamo potrebno število individualnih ur usposabljanja iz vožnje do vozniškega izpita. Z aktivno udeležbo na usposabljanju iz teorije lahko stroške opravljanja vozniškega izpita precej zmanjšate.

Izognite se šol vožnje, kjer imate teorijo sicer zastonj, ker predavanja obiščete le enkrat ali dvakrat (ali nobenkrat), »predavatelj« pa Vas takoj napoti na opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Šola vožnje, ki ni sposobna izvesti zanimivega in za vaše vozniško življenje pomembnega predavanja v predpisanem obsegu, je slaba. Verjetno nima dovolj strokovno usposobljenih delavcev. Če vam v teoriji niso sposobni razložiti pomembnih elementov za varno udeležbo v prometu, vam tudi med vožnjo niso sposobni ponuditi tega znanja in vaša pot do vozniškega dovoljenja bo zato daljša, kot bi bila sicer. To pomeni, da se boste razvrščanja in postavljanja v križiščih, vožnje v krožnem prometu in avtocesti ter ostalih vozniških spretnosti učili v avtu. Učitelj vožnje bo Vaši "nerodnosti" pripisal nadpovprečno število ur in vse neuspehe na izpitih pred izpitno komisijo. (Posebej "naplahtani" se boste počutili, ko boste na koncu izračunali stroške opravljanja vozniškega izpita, saj se pri slabih šolah vožnje pogosto zgodi da ponavljanje izpitnih voženj zeloooo poveča predvidene stroške).

Usposabljanje iz vožnje mora potekati v minimalnem predpisanem obsegu 20 ur, po predpisanem programu in obsega znanja, ki jih morate osvojiti, da boste usposobljeni za samostojno in varno udeležbo z vozilom v prometu.

Posebno pozornost namenite začetku usposabljanja. Z učiteljem vožnje bosta prvo uro začela na neprometni površini oziroma poligonu. Tudi če vožnjo že obvladate, Vam bo dober učitelj vožnje na poligonu razkril marsikatero skrivnost obvladovanja tehnike vožnje. Največ se boste naučili, če vaš učitelj vožnje obvlada sistematično delo. Pred učno uro se pogovorita, kaj se bosta učila, po učni uri se pogovorita o naučenem, med uro pa se z vozilom tudi ustavita in obravnavata posebnosti, ki jih je potrebno še osvojiti.

Pozor!

Če naletite na učitelja vožnje, ki sede v avto, zaloputne vrata in reče: "Gremo!", vso učno uro govori le: "levo" in " desno" ter: "V prejšnjem križišču si ravnal narobe." ali "Ti nisem rekel, kaj moraš storiti?" ali "Se nisva učila drugače?", je skrajni čas, da ga zamenjate!

V primeru vašega nezadovoljstva se obrnite na strokovnega vodjo šole vožnje, v šoli vožnje, v kateri se usposabljate. V dobri šoli vožnje Vam bodo prisluhnili in zagotovili drugega učitelja vožnje. Če se šola vožnje na Vaše pripombe ne odzove, poiščite drugo.

Šola vožnje vam mora zagotoviti tudi opravljanje preizkusa iz vožnje. Ocenjevalec naj vam pošteno pove, kje ste ravnali narobe. Če je njegov komentar le: " Saj kar dobro peljete, do izpitne vožnje bi pa le kazalo zvoziti še kakih deset ur", nimate nobenega jamstva, da boste na izpitu pred izpitno komisijo uspešni.

Ocenjevalec na preizkusu mora vaše napake razčleniti in obrazložiti. Nič ni narobe, če ste na preizkusu neuspešni. Pomeni, da je potrebno poiskati razloge za storjene napake na izpitu, ter znanje utrditi do takšne mere, da boste bolj samozavestni in resnično usposobljeni za samostojno udeležbo z vozilom v prometu.

Včasih sami precenjujemo svoje sposobnosti zato verjemite, da sober učitelj vožnje ve, kdaj ste pripravljeni za vozniški izpit. Zaupajte mu.

(Mimogrede: vsako naslednje ponavljanje izpita iz vožnje Vas stane v povprečju okrog 15,50 € iz teorije pa 13,50 € !)

Z dobro šolo vožnje boste v najslabšem primeru, v drugem poskusu uspešno opravili preizkus. (Razen, če ste rojeni 13. in imate tudi sicer smolo!) Če opravljate izpit petič, ste si morda izbrali slabo šolo vožnje?

Ne izbirajte šole vožnje le po najcenejši uri praktičnega usposabljanja (vožnje)! 

Zanimajte se pri prijateljih, znancih, ki so šolo vožnje morda že obiskali.

V primeru, da niste zadovoljni z načinom usposabljanja, se lahko s svojim evidenčnim kartonom odpravite v drugo šolo vožnje, kjer vam bodo upoštevali predhodno usposabljanje na podlagi zabeleženega usposabljanja in predhodno pridobljenega znanja, ki ga boste pokazali na prvi uri vožnje v novi šoli vožnje.

Kako bi moralo potekati usposabljanje v šoli vožnje, si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.siol.net/avtomoto/avtosola/v_zivo/naslovnica.aspx.

Zahtevajte kakovost, saj vi plačujete.


Vaše mnenje?
Združenje šol vožnje Slovenije v Vaše dobro opozarja na Vaše pravice. Podpiramo šole vožnje, s katerimi ste kandidati za voznike zadovoljni.

Prosimo pa tudi za Vaša mnenja o posameznih šolah vožnje in učiteljih vožnje, ki so Vas pripravljali za samostojno vozniško pot. Najbolj bomo veseli pohval, na podlagi pritožb pa se bomo tudi v šolah vožnje učili za naprej. Uporabite e-naslov: avtosole@gzs.si.