Novice


Arhiv: Tržni inšpektorat RS ni odgovoren za stanje na področju delovanja šol vožnje

Na tiskovni konferenci »Kdo je odgovoren za kršitve pri izdaji vozniških dovoljenj« je bivši predsednik združenja šol vožnje izpostavil tudi dopis, poslan Tržnemu inšpektoratu RS dne 8.5.2001. 

Žal je bil dokument neupravičeno izpostavljen, saj je bilo pri naknadnem pregledu arhivske dokumentacije ugotovljeno, da je Tržni inšpektorat na dopis tedanje Sekcije avtošol Slovenije odgovoril z dopisom dne 18.5.2001. V dopisu je Tržni inšpektorat RS korektno pojasnil obseg svojih pristojnosti po veljavni zakonodaji. Iz zapisanega je razvidno, da Tržni inšpektorat RS nima pristojnosti za nadzor nad delom šol vožnje. V dopisu je Sekcijo napotilo, da se v zvezi z obravnavano problematiko obrne na Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je bilo v tistem času pristojno za področje delovanja šol vožnje.

Za neljubo napako se Tržnemu inšpektoratu RS opravičujemo.

Fotogalerija