Novice


Arhiv: Nove cene za opravljanje vozniškega izpita

V Uradnem listu RS, št. 80/2017, je bila dne 29.12.2017 objavljena nova Tarifa o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, ki velja od 1.1.2018.

Arhiv: Sprejeta novela Zakona o motornih vozilih

V Združenju šol vožnje Slovenije smo ves čas spremljali spremembe Zakona o motornih vozilih in se s pripombami in predlogi aktivno vključevali v pripravo predloga sprememb. Dosegli smo, da bo za vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, v prometnem dovoljenju moral biti vpisan namen uporabe oziroma oblika nadgradnje in ne oboje, zaradi česar so šole vožnje kar nekajkrat morale plačati nesorazmerno visoko globo, čeprav te podatke v prometna dovoljenja vpisujejo referenti na tehničnih pregledih. Tudi pri opredelitvi glob so pripravljavci zakona prisluhnili predlogu in posebej opredelili znesek globe za primere, ko tehnični pregled za vozila ni opravljen v predpisanih rokih in posebej za primere, ko v prometnem dovoljenju ni vpisan namen uporabe oziroma oblika nadgradnje. Za primere, ko vpis podatkov v prometnem dovoljenju ni ustrezen, je po novem zagrožena globa v višini 400 € za pravno osebo in ne več 5.000 €, kot je zagrožena po sedanji ureditvi.

Arhiv: Sprememba Zakona o pravilih cestnega prometa

Arhiv: Zapisnik 5. seje Združenja šol vožnje Slovenije

17. marca 2017 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval teme, ki so trenutno aktualne za izvajanje dejavnosti. Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi.

Arhiv: Zapisnik 4. seje Združenja šol vožnje Slovenije

27. januarja 2017 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval aktualne teme. Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi.

Arhiv: Ali med vožnjo telefonirate?

Ali med vožnjo telefonirate? Ali med vožnjo telefonirajo vaši sodelavci? Življenje je neprecenljivo. Za posameznika, ki ima svoje cilje, za njegove svojce in za kolektiv v katerem dela. Delite informacijo in pomagajte ohraniti neprecenljivo.

Arhiv: Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje

Nov Zakon o voznikih prinaša številne spremembe za vzpostavitev enotnejših pogojev poslovanja šol vožnje. Pri pripravi novega zakona je bila upoštevana vrsta predlogov Združenja šol vožnje Slovenije, ki deluje v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice. Pri spremembah Zakona o voznikih smo dosegli pomembne spremembe s ciljem, da se omeji v preteklosti ugotovljene zlorabe na področju usposabljanja kandidatov za voznike, sive ekonomije, dela na črno, davčnih utaj, delovnopravne zakonodaje. Le na osnovi bolj poenotenih minimalnih pogojev poslovanja vseh šol vožnje bo mogoče graditi kvaliteto dela v šolah vožnje in zagotavljati boljše usposabljanje voznikov ter posledično skrbeti za večjo prometno varnost.