Novice


Arhiv: Zbor članov SAŠ 7.12.2012

V petek, 7. decembra 2012 je na GZS potekal  Zbor članov Združenja šol vožnje Slovenije, katerega dnevni red je obsegal:  

1. Pozdravni govor predsednika SAŠ
2. Izvolitev organov zbora
3. Pregled zapisnika 11. seje Zbora SAŠ, pregled dela v letu 2012 in program dela v letu 2013 (g. Martin Miklavc, predsednik SAŠ)
4. Poročilo Nadzornega sveta SAŠ (g. Vinko Žužek, predsednik NS SAŠ)
5. Poročilo o delu inšpektorata za promet v letu 2012 (mag. Andrej Pavletič)
6. Poročilo o delu GPU, Sektorja prometne policije v letu 2012 (g. Matjaž Leskovar)
7. Poročilo o delu Foruma za voznike v letu 2012 (g. Martin Miklavc)
8. Vročitev potrdil o članstvu v SAŠ in nalepk SAŠ za vozila in poslovne prostore
9. Podelitev zahval šolam vožnje za sodelovanje v akciji Starejši voznik in zahvala mag. Branetu Lotriču za dolgoletno vodenje Sekcije šol vožnje Slovenije
10. Predstavitev EKT točke in regulacije dejavnosti šol vožnje (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo – ga. Ana Oblak ter ga.Ada Kerr, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo)
11. Predstavitev sprememb novega Zakona o voznikih (ga. Veronika Odlazek, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)
12. Preverjanje znanja iz teorije na vozniškem izpitu po novem (dr. Borut Boc, Agencija RS za varnost v prometu)
13. Predstavitev novosti, ki jih prinaša pokojninska reforma (g. Igor Knez, Pravna služba GZS - zaradi nenadne službene zadržanosti je g. Knez pripravi pisno poročilo)
14. Razno.

Po seji zbora je bila pripravljeno in posredovano tudi sporočilo za medijem.

 Zapisnik zbora članov SAŠ je v pripravi.

           


Pripeti dokumenti

Fotogalerija