Novice


Arhiv: Ustreznost vozil za poučevanje in opravljanje vozniškega izpita kategorije BE ter vpis kode 96B

Zaradi različnih tolmačenj določb, ki določajo, s kakšno skupino vozil se izvaja usposabljanje in opravlja vozniške izpite za pridobitev pravice do vožnje vozil kategorije BE oziroma vpis kode 96B, v vozniško dovoljenje, smo od pristojnega ministrstva pridobili pojasnilo, ki je v prilogi.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija