Novice


Arhiv: Nov Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil

Od 30. avgusta 2014 velja nov Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil, ki se začne uporabljati 15. septembra 2014. Pravilnik določa:

 • izpitne centre za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita za voznike motornih vozil,
 • kraje, kjer se opravljajo vozniški izpiti ter kategorije motornih vozil, za katere se v posameznem kraju, glede na značilnosti cestnega prometa in število kandidatov za voznike motornih vozil, opravljajo vozniški izpiti

Po novem so izpitni centri organizirani v 11 teritorialnih izpostav Javne agencije RS za varnost prometa, po do sedaj veljavnem pravilniku pa jih je bilo 16. Izpitni centri in njihovi sedeži so naslednji:

 • Izpitni center Celje s sedežem v Celju
 • Izpitni center Koper s sedežem v Kopru
 • Izpitni center Kranj s sedežem v Kranju
 • Izpitni center Krško s sedežem v Krškem
 • Izpitni center Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti
 • Izpitni center Novo mesto s sedežem v Novem mestu
 • Izpitni center Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici
 • Izpitni center Postojna s sedežem v Postojni
 • Izpitni center Ljubljana s sedežem v Ljubljani
 • Izpitni center Maribor s sedežem v Mariboru
 • Izpitni center Slovenj Gradec s sedežem v Slovenj Gradcu

Fotogalerija