Novice


Arhiv: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih

V Uradnem listu št. 25/2014 z dne 11.4.2014 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A).

Spremembe zakona o voznikih so bile potrebne zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo. Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenašata določbi evropske direktive, vezani na vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih ter priloga direktive, ki je vezana na vpis kode pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita na motornem vozilu z avtomatskim menjalnikom.

Določene so tudi globe za prekrške za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz blaga brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter globe za prekrške za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz potnikov brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter odgovorne osebe navedenih oseb.

 

 

Fotogalerija