Novice


Arhiv: Preizkus spretnosti na praktičnem delu vozniškega izpita za enosledna vozila v slabih cestnih in vremenskih pogojih

Predstavniki Združenja šol vožnje Slovenije so na Forumu za voznike izpostavili primere opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita z enoslednim vozilom, pri katerem ocenjevalec zahteva izvedbo določenega elementa brez prilagoditve glede na slabe vremenske razmere. Pri izvedbi elementa brez prilagoditve, kandidat z motornim kolesom lahko tudi pade. Iz prakse so poznani primeri, ko so kandidati zaradi poškodb uveljavili visoke odškodnine. Ker zakon določa, da je za varnost na izpitu odgovoren učitelj vožnje je nesprejemljivo, da učitelj vožnje nima možnosti posveta z ocenjevalcem pred opravljanjem izpita v slabih vremenskih razmerah. Predstavniki združenja so zato predlagali, da se vzpostavi možnost, da se preizkus znanja lahko odpove/prestavi, v dogovoru med ocenjevalcem in učiteljem vožnje.

Predstavniki AVP so pojasnili, da zaradi spreminjajočih vremenskih razmer, meril za prilagoditev določenih elementov na poligonu ni mogoče postaviti. Član izpitne komisije se lahko pri slabih vremenskih pogojih za vožnjo enoslednih vozil odloči, da se izpit preloži na drug termin. Prisotni so sklenili, da bo AVP članom izpitnih komisij posredovala informacijo, da se v slabih vremenskih razmerah ocenjevalci posvetujejo z učitelji vožnje in njihovo mnenje upoštevajo pri sprejemanju odločitve o tem ali se izpit v danih razmerah lahko izvede varno in na način, da so izpolnjeni cilji opravljanja izpita.

Gospod Borut Boc z Agencije RS za varnost prometa je v zvezi s tem pripravil pojasnilo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija