Novice


Arhiv: Forum za voznike - 6. sestanek

Na šestem sestanku foruma za voznike, ki je bil dne 15.2.2013, so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Inšpektorata RS za promet, Agencije RS za varnost prometa in Združenja šol vožnje Slovenije obravnavali teme po naslednjem dnevnem redu:

  1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
  2. Sodelovanje med izpitnimi centri in šolami vožnje
  • Opravljanje izpitov v prostorih šol vožnje
  • Odgovornost za varnost pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita z enoslednimi motornimi vozili
  • Model usposabljanja in opravljanja vozniškega izpita

  3.   Razno

  • Upoštevanje predlogov sprememb v Zakonu o voznikih
  • Register šol vožnje – opredelitev A kategorije.

Podrobnosti razprave najdete v Zapisu sestanka. Pravno mnenje, ki je bilo obravnavano pod tč. 2 je v prilogi.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija