Novice


Arhiv: Priznavanje veljavnosti teoretičnega dela programa usposabljanja - dodatno pojasnilo

V zvezi z vprašanji članov glede veljavnosti teoretičnega dela programa usposabljanja smo MInistrstvo za infrastrukturo in prostor zaprosili za pojasnilo na vprašanja:

  1. Koliko časa kandidatom velja teoretični del usposabljanja, na podlagi česar lahko šola vožnje izvede le dodatni del teoretičnega usposabljanja, v obsegu skladnem z določeno izjemo?
  2. Od kdaj se šteje rok veljavnosti splošnega dela teoretičnega usposabljanja?

Pojasnilo ministrstva je v prilogi.

Nato smo zaprosili za dodatno pojasnilo v zvezi s primerom:

ko kandidat pri 16 letih opravi vozniški izpit za vožnjo vozil kat. A1. Pred tem se je usposobil po programu usposabljanja po splošnem in dodatnem delu programa teoretičnega usposabljanja. Ta kandidat želi pri 18 letih opravljati vozniški izpit za vožnjo motornih vozil kategorije B. Ali se mora ta kandidat usposabljati po teoretičnem delu programa usposabljanja, čeprav se je že usposobil po splošnem delu programa usposabljanja? V primeru, da se mu teoretično usposabljanje prizna, kako v takšnem primeru v šolah vožnje vodijo evidence?

 

Dodatno pojasnilo v zvezi z zastavljenim vprašanjem najdetev prilogi.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija