Novice


Arhiv: Opravljanje dela po podjemni pogodbi

Od uveljavitve določb Zakona o voznikih so se med šolami vožnje vzpostavile različne oblike sodelovanja na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb. Člani združenja na vsa ta poslovna sodelovanja že dalj časa opozarjajo, pri čemer je ves čas vprašljiva zakonitost sklepanja teh pogodb. Opozarjajo tudi na različno obravnavo teh primerov s strani pristojnih inšpektoratov.

V zvezi z obravnavano problematiko je združenje pravno službo GZS zaprosilo za mnenje v zvezi z vprašanjem: Pod kakšnimi pogoji sme samostojni podjetnik posameznik izvajati usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, kot regulirane dejavnosti, po podjemni pogodbi?

V prilogi je objavljeno mnenje Pravne službe GZS iz katerega je razvidno, da številne oblike sodelovanja med šolami vožnje in s.p., ki so se oblikovale v praksi, niso zakonite in se štejejo za opravljanje dela na črno. Ponovno je izpostavljeno tudi, da takšna oblika sodelovanja ni zakonita, kadar gre za opravljanje dela, ki izpolnjuje elemente delovnega razmerja.

 

Za mnenje glede obravnavane problematike smo nato zaprosili tudi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, ki je pristojno za izvajanje predpisov, ki urejajo možne oblike zaposlovanja. Po proučitvi zakonodaje z vidika preprečevanja dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij smo z njihove strani prejeli potrditev, da je tolmačenje pravne službe GZS pravilno.

 

S pravnim mnenjem so seznanjeni pristojni na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor ter Inšpektoratu RS za delo. Glede na navedeno lahko pričakujemo, da bo obravnava teh primerov v državi v prihodnje enotna.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija