Novice


Arhiv: Letni zbor članov Združenja šol vožnje

V A B I M O

vas na

13. sejo Zbora Združenja šol vožnje Slovenije, ki bo v

petek, 6. decembra 2013 ob 9.00 uri

na Gospodarski zbornici Slovenije, v dvorani B (I. nadstropje), Dimičeva 13, Ljubljana

Dnevni red:

od 9.00-10.45

1. Pozdravni govor predsednika SAŠ

2. Izvolitev organov zbora

3. Pregled zapisnika 12. seje Zbora SAŠ, pregled dela v letu 2013 in program dela za leto 2014 (g. Martin Miklavc, predsednik SAŠ)

4. Poročilo Nadzornega sveta SAŠ (g. Vinko Žužek, predsednik NS SAŠ)

5. Poročilo o delu inšpektorata za promet v letu 2013 (dr. Andrej Pavletič)

6. Poročilo o delu GPU, Sektorja prometne policije v letu 2013 (g. Matjaž Leskovar, višji policijski inšpektor)

7. Poročilo o delu Foruma za voznike v letu 2013 (g. Martin Miklavc)

8. Vročitev potrdil o članstvu v SAŠ

9. Zahvale.

O d m o r

od 11.00-13.00

10. Predstavitev zakona o prekrških (ga. Katja Čoh Kragolnik, Pravna služba GZS)

11. Predstavitev knjige Nevidni svet žrtev prometnih nesreč (dr. Damjana Žišt)

12. Predstavitev reorganizacije izpitnih centrov (mag. Igor Velov, v.d. direktorja AVP)

13. Uvedba elektronskega preverjanja znanja (mag. Borut Boc)

14. Razno.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija