Novice


Arhiv: Ustanovljen forum za usposabljanje voznikov

27. oktobra so se na ustanovnem forumu sestali predstavniki različnih interesnih skupin, katerih aktivnosti so usmerjene v usposabljanje voznikov. Forum je bil ustanovljen na pobudo Agencije za varnost v prometu, ki je prepoznala takšno obliko delovanja kot priložnost za analiziranje obstoječega stanja na področju usposabljanja in oblikovanje strokovnih predlogov rešitev, ki bodo vodilo za spremembe zakonodaje, ki bi v bodoče lahko vodile k boljši usposobljenosti voznikov.
Forum odpira vrata strokovni javnosti: pedagogom, strokovnjakom iz področja medicine, psihologije, … vsem ki lahko prispevajo k boljšemu usposabljanju in usposobljenosti voznikov.

Prisotni na ustanovnem sestanku so se dogovorili za način dela in določili prioritete za obravnavo tem na naslednjih sestankih foruma:

 1. Nadzor
 2. Model usposabljanja v šolah vožnje in model preverjanja znanja na izpitih
 3. Usposabljanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov ter njihov status
 4. Usposabljanje članov izpitnih komisij ter njihov status
 5. Informiranje strokovne in širše javnosti

V forumu za usposabljanje voznikov sodelujejo tudi predstavniki SAŠ, zato imate, preko njih, vsi člani SAŠ možnost opozoriti na težave, s katerimi se soočate pri svojem delu. Prejete pobude in opozorila bodo obravnavana v okviru foruma, ki bo sprejel tudi odločitev za izvedbo aktivnosti, ki bi pripomogle k odpravi tovrstnih problemov in boljši usposobljenosti voznikov. Vaše predloge in pripombe pričakujemo na naslov avtosole@gzs.si.

 V forumu sodelujejo predstavniki naslednjih po zakonu zadolženih in interesnih skupin:
  • Ministrstva za promet
  • Agencije RS za varnost prometa
  • Ministrstva za zdravje
  • Generalne policijske uprave
  • Izpitnih centrov
  • Inšpektorata RS za promet
  • Sekcije avtošol Slovenije
  • Društva psihologov Slovenije
  • zdravstvenih zavodov, ki izvajajo kontrolne zdravstvene preglede voznikov
  • AMZS

Fotogalerija