Novice


Arhiv: Objavljen seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstvene preglede bodočih voznikov

Na podlagi Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS št. 47/2011) je Ministrstvo za zdravje RS objavilo seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznike motornih vozil.

Z julijem je stopil v veljavo Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil , ki določa obseg in način opravljanja teh pregledov. Tovrstne preglede smejo opravljati le tisti izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, in so se v ta namen priglasili pri ministrstvu za zdravje. Ministrstvo je seznam priglašenih izvajalcev objavilo na svoji spletni strani in ga bo dopolnjevalo z novimi izvajalci, ki bodo dokazali izpolnjevanje pogojev.

Seznam je objavljen na spletni strani.

Fotogalerija