Novice


Arhiv: Z letnega Zbora šol vožnje

V torek 21. novembra potekal 11. Zbor Sekcije avtošol Slovenije (SAŠ). V pregledu preteklega dela je bilo ugotovljeno, da je sekciji uspelo opozoriti zakonodajalce na nekatera ključna vprašanja pri sprejemanju Zakona o voznikih, vendar številne pripombe stroke niso bile upoštevane in pri izvajanju nekaterih določb še vedno ostajajo problemi. Člani so se, zaradi zakonske spremembe poimenovanja avtošol, odločili za preimenovanje svoje stanovske organizacije v Združenje šol vožnje Slovenije. Predstavniki slovenskih šol vožnje so predstavnike Ministrstva za promet in Javne Agencije za varnost v prometu ponovno opozorili na diskriminatorno obravnavo učiteljev vožnje, ki ob pridobljenih petih kazenskih točkah izgubijo pravico do dela. Strinjajo se, da morajo k boljši prometni varnosti prispevati tudi s svojim zglednim ravnanjem, želijo le, da se enak ukrep uvede za vse, ki bi morali ravnati zgledno v prometu (člane izpitnih komisij, zaposlene na Agenciji za varnost prometa, policiste).

Nina Globočnik, direktorica Inštituta za delodajalce pri Gospodarski zbornici Slovenije je prisotnim predstavila Fleksibilne oblike dela - Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu.

Prisotni so se podrobneje seznanili tudi z uvedbo novih rehabilitacijskih programov za voznike, ki kršijo pravila:


Pripeti dokumenti

Fotogalerija