Novice


Arhiv: Pogoji za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja po 1.10.2011

Ministrstvo za promet je podalo pojasnilo v zvezi z iztekom prehodne določbe, ki je zamaknila začetek uporabe 58. člena Zakona o voznikih, ki ureja ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja.

Na podlagi uvedene spremembe se lahko od 1.10.2011 k vozniškemu izpitu priglasijo tisti, ki predložijo zdravniško spričevalo o opravčjenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in dokazilo, da so opravili program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma rehabilitacijskega programa, če so jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.

Pojasnilo ministrstva nadete v prilogi.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija