Novice


Arhiv: Predlogi SAŠ za Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 do 2021

Sekcija avtošol Slovenije spremlja pripravo predpisov s področja prometne varnosti in se redno vključuje v postopke usklajevanja s svojimi predlogi in pripombami. Sekcija tudi ob ostalih priložnostih opozarja na težave, ki se pojavljajo zaradi veljavne ureditve in si prizadeva za izboljšanje stanja na področju usposabljanja in preizkušanja znanja bodočih voznikov. Glede na to, da so avtošole eden od členov v fazi pridobivanja dovoljenja za vožnjo, so se odzvale pozivu Ministrstva za promet in pripravile svoje predloge, za katere pričakujejo, da jih bodo člani delovne skupine pristojnih ministrstev vključili v  Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje let 2012-2021.

Predloge, ki jih je podala Sekcija avtošol Slovenije najdete v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija