Novice


Arhiv: Pripombe SAŠ na pravilnike, ki se usklajujejo z novostmi Zakona o voznikih

Spremembi Zakona o voznikih sledi tudi uskladitev podzakonskih aktov, zato je Ministrstvo za promet pripravilo njihove predloge in jih podalo v javno obravnavo. Zbrali smo predloge članov SAŠ, ki jih je 24. marca obravnaval Izvršilni odbor SAŠ in izoblikoval skupni predlog pripomb in predlogov sprememb na vsebino predlogov pravilnikov, ki smo ga poslali pristojnemu ministrstvu v obravnavo.

Pripombe na predloge pravilnikov


Pripeti dokumenti

Fotogalerija