Novice


Arhiv: Sodelujte v preventivni akciji : Hitrost - počasneje je varneje

Javna agencija za varnost cestnega prometa je med aktivnosti za uresničitev aktualne Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa uvrstila tudi preventivno akcijo HITROST – POČASNEJE JE VARNEJE.

Preventivna akcija bo potekala v dveh obdobjih in sicer:

  • od 18. aprila do 29. maja in
  • od 27. junija do 4. julija 2011.

Namen akcije je zmanjšanje števila mrtvih zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah in povečanje spoštovanja predpisov o omejitvi hitrosti. Z akcijo se želi vplivati na zavest ljudi, da lahko za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu največ storijo sami.

V okviru akcije AVP poziva avtošole, da na krajevno običajen način o akciji obvestijo vse zainteresirane in jim v skladu s prostorskimi možnostmi organizirajo oziroma izvedejo brezplačno uro predavanja, na katerem posebno pozornost namenijo problematiki hitrosti. Vse zainteresirane avtošole lahko pišejo na  e-naslov: andrej.justinek@avp-rs.si in tako dobijo prezentacijo o problematiki hitrosti, katero lahko uporabijo pri izvedbi predavanja. AVP ob tem nudi tudi strokovno pomoč pri izvedbi.

Avtošole, ki bodo sodelovale, bo AVP objavila na spletnih straneh Javne agencije za varnost cestnega prometa in jim tako zagotovila dodatno prepoznavnost.

Priporočamo vam, da se aktivno vključite v preventivno akcijo in z izvedbo "družinske ure" čim več ljudi opozorite, da so omejitve hitrosti na določenih predelih cest določene z razlogom in njihovo nespoštovanje še vedno preveč ljudi prizadene, zaradi izgube njim drage osebe. Zbudite jim zavest, da bodo na cesti odgovorno ravnali in s tem prihranili boleče izkušnje sebi in vsem, ki jih v življenju obkrožajo. Organizirajte brezplačen preizkus znanja CPP, pri čemer se osredotočite na poznavanje predpisov o omejitvi hitrosti ter prepoznavanje lastnih sposobnosti upravljanja vozila, katerim mora vsak voznik prilagajati tudi hitrost vožnje.

Povabilo agencije k sodelovanju v preventivni akciji najdete v prilogi.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija