Novice


Arhiv: Zakon o voznikih potrjen na Vladi in dan v obravnavo Državnemu zboru RS

Sekcija avtošol se je v zvezi z osnutkom Zakona o voznikih aktivno vključila s pripombami in predlogi v okviru postopka usklajevanja s strokovno javnostjo. Pripravljavci zakona so pripombe SAŠ delno upoštevali.

Svetujemo vam, da si že sedaj preberete vsebino Zakona o voznikih, da boste seznanjeni s spremembami, ki se obetajo avtošolam v prihodnje. Ne pozabite, da se tekom zakonodajnega postopka vsebina določb lahko še spremeni, pred samim sprejemom in uveljavitvijo zakona.

Besedilo Zakona o voznikih, ki ga bo Državni zbor RS obravnaval v prvem branju najdete na spletni strani Državnega zbora RS.

Fotogalerija