Novice


Arhiv: Poziv za pripombe - Zakon o voznikih in Zakon o motornih vozilih

Obveščamo vas da sta Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za promet v javno obravnavo dala predpise, ki bodo v bodoče nadomestili Zakon o varnosti cestnega prometa in sicer

 

 

 

Delovni osnutki podzakonskih aktov:

 

 

 

 

 

 

 

Delovni osnutki podzakonskih aktov:

Pravilnik o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil

Nekaj pripomb smo v okviru SAŠ že oblikovali, na podlagi prejetih predlogov članov, ki jih je obravnavala tudi delovna skupina SAŠ.
 
Dodatne predloge članov, s karatko obrazložitvijo, pričakujemo najkasneje do 26. marca 2010 na naslov avtosole@gzs.si. Glede na to, da pri Zakonu o voznikih, ki je za delo avtošol najpomembnejši, ni navedenega datuma, do katerega lahko podamo pripombe, upamo, da je enak kot pri ostalih predpisih, ki so dani v javno obravnavo.
 
Predloge predpisov najdete na  spletnih straneh Ministrstva za promet in Ministrstva za notranje zadeve:
Vaše pripombe bomo zbrane najkasneje do 1. aprila poslali pristojnim ministrstvom.

 

Fotogalerija