Novice


Arhiv: Preventivna akcija

V času od 15. do 28. februarja bo na območju celotne Slovenije potekala preventivna akcija za varnost na nivojskih prehodih »STOP! PREDNOST IMA ŽIVLJENJE.«

Ministrstvo za promet želi s programom aktivnosti za povečanje varnosti na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge v sodelovanju z različnimi državnimi organi in nevladnimi organizacijami,  s točno določenimi ukrepi vplivati na večjo varnost udeležencev na teh prehodih. Namen akcije je vplivati na vedenje voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa ter posredno zmanjšati število prometnih nesreč in njihove posledice na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge.

V  času  akcije  bodo skupaj s Policijo, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, DRSC, Slovenskimi železnicami in z drugimi sodelujočimi organi izvedeni različni ukrepi med katerimi bodo na območju Podravja, Ptuja in Dolenjske, z namenom osveščanja voznikov na nevarnosti pri nivojskih prehodih ceste preko železniške proge izvedli 20 predavanj.

Ministrstvo za notranje zadeve pa bo poslalo priporočilo avtošolam in tehničnim preglednikom, da s potekom in vsebino akcije opozorijo svoje kandidate v avto šolah oziroma stranke na tehničnih pregledih.

Podrobnejše podatke o preventivni akciji najdete na spletni strani Ministrstva za promet.

Fotogalerija