Novice


Arhiv: Predlogi za spremembo Zakona o voznikih

Ministrstvo za Infrastrukturo je pozvalo strokovno javnost k pripravi predlogov za spremembo veljavnega Zakona o voznikih. V okviru Združenja šol vožnje Slovenije smo zbrali predloge za spremembo s strani članov. Zbrane predloge je obravnaval Izvršilni odbor združenja na sestanku dne 11.6.2015. 

V predlogih za spremembo predpisov smo izpostavili problematična področja pri delovanju šol vožnje. Predlagali smo spremembo ureditve na način, ki bi po mnenju članov združenja vodila k večji transparentnosti dela šol vožnje in bolj poenotenim pogojem za delo poslovnih subjektov na tem področju.

Predlog, ki je bil dne 26.6.2015 poslan prisojnemu ministrstvu najdete v prilogi.

Fotogalerija