Novice


Arhiv: Zapisnik 15. seje Izvršilnega odbora Združenja šol vožnje Slovenije

10. septembra 2015 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval problematiko, ki jo šole vožnje izpostavljajo pri svojem delu. 

Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite s sklepi, ki so jih sprejeli člani izvršilnega odbora z namenom reševanja izpostavljenih problemov.

Fotogalerija