Novice


Arhiv: Zapisnik 16. seje Izvršilnega odbora Združenja šol vožnje Slovenije

11. novembra 2015 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval problematiko, ki jo šole vožnje izpostavljajo pri svojem delu. 

Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite s sklepi, ki so jih sprejeli člani izvršilnega odbora z namenom reševanja izpostavljenih problemov.

Na podlagi 8. sklepa članov izvršilnega odbora objavljamo tudi Normative za izračun cene storitev v šolah vožnje v okvirih, ki jih omogoča zakonodaja in v skladu z mnenjem Agencije za varstvo konkurence št.:3060-32/2015-2. Normative lahko šole vožnje uporabljajo kot pripomoček za individualni izračun stroškov poslovanja.

Fotogalerija