Novice


Arhiv: Zapisnik 18. seje Izvršilnega odbora združenja

10. marca 2016 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval problematiko, ki jo šole vožnje izpostavljajo pri svojem delu. 

Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite s sklepi, ki so jih sprejeli člani izvršilnega odbora z namenom reševanja izpostavljenih problemov.

Fotogalerija