Novice


Arhiv: Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje

V Uradnem listu RS št. 85/2016, z dne 28.12.2016, je objavljeno besedilo novega Zakona o voznikih, ki začne veljati 12.1.2017.

Združenje šol vožnje Slovenije, ki deluje v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice, si je v času priprave sprememb zakona prizadevalo za izenačene pogoje poslovanja poslovnih subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike.
V postopku spreminjanja Zakona o voznikih smo dosegli:

  • da bo vsaka šola vožnje morala imeti tudi poslovni prostor,
  • da v šolah vožnje ne bo mogoče po podjemni pogodbi opravljati del, pri izvajanju katerih obstajajo elementi delovnega razmerja,
  • da bo vsaka šola vožnje imela vodjo, ki bo skrbel za strokovnost dela pri usposabljanju bodočih voznikov,
  • da bodo vse šole vožnje imele enake administrativne obremenitve v zvezi s sporočanjem predpisanih podatkov pristojnim organom,
  • da bodo vse šole vožnje morale spoštovati Ekonomske normative za ugotavljanje individualnih stroškov poslovanja poslovnih subjektov v dejavnosti šol vožnje, ki so že sedaj v uporabi kot  orodje za individualni izračun stroškov poslovanja,
  • odpravo pogoja, ki je omejeval podaljšanje dovoljenja učitelja vožnje, če je ta imel izrečenih 5 kazenskih točk, kar je primerljivo z ostalimi poklici,
  • da bo potrebno evidentirati tudi učne ure usposabljanj voznikov, ki se usposabljajo zaradi zamenjave tujega vozniškega dovoljenja oziroma se usposabljajo na lastno željo, 
  • da se ponovno uvede izpisni list, ki bo omogočal sledljivost in uveljavljanje predhodno pridobljenega znanja pri prehodu kandidatov iz ene šole vožnje v drugo.
  • da se enotno določi vsebina in obseg preizkusa vožnje za osebe, ki so v okviru zdravstvenega pregleda voznika napotene na preizkus vožnje v šolo vožnje,
  • znižanje glob za kršitve pravne osebe in njene odgovorne osebe predvsem v primerih, ko odgovorna oseba ne more ves čas nadzirati zakonitosti izvajanja nalog svojih zaposlenih.

Pri spremembah Zakona o voznikih so si člani združenja prizadevali za ureditev, ki bo omejila v minulih letih ugotovljene zlorabe na področju usposabljanja kandidatov za voznike, sive ekonomije, dela na črno, davčnih utaj, delovnopravne zakonodaje. Le na osnovi bolj poenotenih minimalnih pogojev poslovanja vseh šol vožnje bo mogoče graditi kvaliteto dela v šolah vožnje in zagotavljati boljše usposabljanje voznikov ter posledično skrbeti za večjo prometno varnost.

Fotogalerija