Novice


Arhiv: Zapisnik 5. seje Združenja šol vožnje Slovenije

17. marca 2017 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval teme po dnevnem redu:

  1. Pregled realizacije sklepov 4. seje IO združenja;
  2. Obravnava predvidenih sprememb podzakonskih aktov na podlagi uveljavljenega ZVoz-1;
  3. Obravnava kriterijev za pripravo enotnih ekonomskih normativov;
  4. Priprava poročila o delu in programa dela za letni zbor združenja;
  5. Poročilo o predstavitvi Sektorja za voznike na seji sveta AVP;
  6. Razno. 

Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi. 

Fotogalerija