Novice


Arhiv: Zapisnik 4. seje Združenja šol vožnje Slovenije

27. januarja 2017 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval teme po dnevnem redu:

  1. Pregled realizacije sklepov 3. seje IO združenja;
  2. Priprava sprememb podzakonskih aktov na podlagi uveljavljenega ZVoz-1;
  3. Razno.

Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi. 

Fotogalerija