Novice


Arhiv: Zapisnik 3. seje Združenja šol vožnje Slovenije

15. decembra 2016 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval teme po dnevnem redu:

  1. Pregled realizacije sklepov 2. seje IO združenja;
  2. Zakon o voznikih – stanje;
  3. Priprava na spremembe podzakonskih aktov;
  4. Obravnava pobude člana – članek v časopisu Finance (Da sploh lahko sedete za volan, potrebujete tisočaka);
  5. Razno.

Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi.

Fotogalerija