Novice


Arhiv: Z letnega zbora Združenja šol vožnje Slovenije

Na letošnjem zboru Združenja šol vožnje Slovenije so člani obravnavali poročilo o izvedenih aktivnostih v minulem letu. Hkrati so si v programu dela začrtali naloge in cilje za prihodnje leto. Seznanili so se s storitvami, ki jih Podjetniško trgovska zbornica nudi svojim članom in ponudbo Sberbank, ki kandidatom omogoča plačilo storitev na obroke, pri čemer šola vožnje prejme plačilo takoj. Šola vožnje pri tem ni zavezana k dodatnim bremenom, kot so npr. obveznosti kreditnih posrednikov, ali pa plačevanje provizij banki i.p.d., plačilo pa ima zagotovljeno. 

Člani so sprejeli tudi poročilo Nadzornega odbora združenja. V nadaljevanju so se seznanili z možnimi oblikami zaposlovanja v šolah vožnje, glede na novo ureditev v ZVoz-1. V zvezi s tem je posebej izpostavila pravno mnenje glede samozaposlenih oseb, kateremu je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve pritrdilo

Predstavniki Agencije RS za varnost prometa so predstavili obveznosti, ki jih morajo šole vožnje izpolniti do 12.7.2017 ter predstavili ugotovitve strokovnih nadzorov, ki jih izvajajo nad delom šol vožnje.

V zapisniku letnega zbora si lahko preberete tudi odgovore predstavnikov AVP na številna vprašanja, ki so jih zastavili člani.

Fotogalerija