Novice


Arhiv: Sprememba Zakona o pravilih cestnega prometa

V Uradnem listu RS št. 54/2017 je bil objavljen Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D). Poglavitna novost, ki jo prinaša zakon, je določitev definicije reševalnega pasu na avtocestah in hitrih cestah ter obveznost voznikov, da se v primeru zastoja takoj razvrstijo tako, da zagotovijo dovolj širok reševalni pas za prehod intervencijskih vozil. Po novi ureditvi se vozniki, ki vozijo po voznem pasu, umaknejo na odstavni pas in ne le do robne črte voznega pasu, saj takšna razvrstitev ni več prekršek. Nova ureditev bo uveljavljena 14.10.2017.

Fotogalerija