Novice


Arhiv: Sprejeta novela Zakona o motornih vozilih

V Združenju šol vožnje Slovenije smo ves čas spremljali spremembe Zakona o motornih vozilih in se s pripombami in predlogi aktivno vključevali v pripravo predloga sprememb. V postopku javne obravnave smo pripravljavce opozorili na nesorazmerno visoko globo v primerih, ko v prometnem dovoljenju ni bil vpisan namen, tehnični pregled vozila pa je bil opravljen skladno z zakonom. Ob tem smo izpostavili tudi neupravičeno prevalitev globe za neustrezno izveden vpis podatkov v prometno dovoljenje, ki po trenutno veljavnem zakonu globo nalaga šoli vožnje, čeprav za napačen/pomanjkljiv vpis v prometnem dovoljenju ni odgovorna. 

S predlogom spremembe smo dosegli, da bo za vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, v prometnem dovoljenju moral biti vpisan namen uporabe oziroma oblika nadgradnje in ne oboje, zaradi česar so šole vožnje kar nekajkrat morale plačati nesorazmerno visoko globo. Tudi pri opredelitvi glob so pripravljavci zakona prisluhnili predlogu našega združenja in posebej opredelili znesek globe:

  • za primere, ko tehnični pregled za vozila ni opravljen v predpisanih rokih (ta še vedno ostaja v znesku 5. 000€) in posebej 
  • za primere, ko v prometnem dovoljenju ni vpisan namen uporabe oziroma oblika nadgradnje. Za takšne primere je novem zakonu zagrožena  globa v višini  400 € za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Za odgovorno osebo pa je predpisana globa 200 €.

Besedilo sprejetega Zakona o motornih vozilih je objavljeno v Uradnem listu RS št. 75/2017 z dne 22.12.2017.

Fotogalerija