Novice


Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v RS

V sklopu ukrepov za zajezitev koronavirusa Covid -19 je Vlada izdala odlok o začasni prepovedi delovanja šol vožnje. Prepoved velja od  18. marca 2020 od 00.00 ure .

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS št. 27. z dne 17.3.2020. )

Z odlokom se :

  •  gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove opravljati to dejavnost;
  •  pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh programov;
  •  pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, se prepove opravljati te naloge.

    Prepoved velja do 16. aprila 2020. 

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

Fotogalerija