Novice


Arhiv: Ponovna prepoved izvajanja dejavnosti v času od 1.4. do 11.4.2021

Vlada RS je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list 47/21 z dne 29.3.2021), ki bo veljal od  1. aprila 2021 do 11. aprila 2021.

Z odlokom se gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove tudi izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

 Z odlokom je določeno tudi, da se:

  • veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju od uveljavitve tega odloka do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021;
  • veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ter veljavnost potrdil o rednih in vmesnih pregledih cistern ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021.

Fotogalerija