Novice


Arhiv: Podaljšanje omejitev za delo v šolah vožnje

Uradnem listu RS št. 66, z dne 29.4.2021, objavljen Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21).

Na podlagi Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji so s tem odlokom določene omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Pri izvajanju usposabljanja morajo šole vožnje upoštevati priporočila NIJZ.

 

Fotogalerija