Novice


Podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita in ga objavila v Uradnem listu RS št. 73, z dne 13.5.2021.  vožnje ter veljavnost vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita.

Z odlokom se do vključno 31. decembra 2021 podaljša veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so potekla ali potečejo v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021.

Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikov začetnikov velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ali omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2 ali A in B).

Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ali omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A).

Za podaljšanje veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 15. junija 2021 ter zaradi začasne prepovedi oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji do poteka veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Odlok velja od 14.5.2021.


Fotogalerija