Novice


Arhiv: Veljavne omejitve pri izvajanju usposabljanja v šolah vožnje

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 126/2021, z dne 4.8. 2021), s katerim je do 15. avgusta 2021 podaljšala tudi veljavnost ukrepov iz Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 120/21 in 124/21). Vsebina odloka ostaja nespremenjena.

Usposabljanje v šolah vožnje se lahko izvaja skladno s priporočili NIJZ. Ponudniki blaga in storitev so dolžni na vidnem mestu stranke pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Na vstopnih točkah je ponudnik dolžan tudi preverjati izpolnjevanje pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

Fotogalerija