Novice


Veljavne omejitve pri izvajanju usposabljanja v šolah vožnje

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21) od 8. 11.2021 določa tudi pogoje, ki se nanašajo na delo šol vožnje. 


Odlok določa, da je pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu. 

Za osebe, ki opravljajo delo se šteje tudi, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena. Za te osebe se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter med usposabljanjem v vozilih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.


Fotogalerija