Arhiv: Veljavne omejitve pri izvajanju usposabljanja v šolah vožnje

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22.) določa tudi pogoje, ki se nanašajo na delo šol vožnje. 


Odlok določa, da je pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu. 

Za osebe, ki opravljajo delo se šteje tudi, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena. Za te osebe se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka, pri čemer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Uradni list RS št, 197/2021, je bilo določeno, da veljavnost dokazilu  o cepljenju osebe poteče po 270 dneh od prejema drugega odmerka cepiva. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v obdobju 270 dni od osnovne sheme cepljenja cepi s poživitvenim odmerkom cepiva. Navedena ureditev velja za osebe, ki so starejše od 18 let. Odlok je začel veljati 18.12.2021, uporabljati pa se začne 1. februarja 2022.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter med usposabljanjem v vozilih je obvezna uporaba kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.

Pojasnila MGRT glede omejitev pri prodajo blaga in storitev.

Fotogalerija