Kodeks etike v šolah vožnje


Člani Združenja šol vožnje Slovenije delujejo  v skladu s Kodeksom etike v šolah vožnje. 
Kodeks je namenjen spoštovanju načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale. Opredeljuje dobre poslovne običaje in nedopustna ravnanja ravnanja oziroma opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ali potrošnic pri opravljanju dejavnosti vozniških šol.

Z določanjem strokovnih kriterijev poslovanja kodeks opredeljuje standarde poslovanja v samih šolah vožnje, sodelovanja s poslovnimi partnerji in strankami ter pomaga strankam prepoznati nepošteno poslovno prakso. Za nepošteno poslovno prakso Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami opredeljuje prakse, ki so zavajajoče ali agresivne.

Namen Kodeksa etike v šolah vožnje je, da pospešuje razvoj na področju usposabljanja voznikov v Sloveniji in zvišuje kakovost storitev. Družbe, ki izvajajo usposabljanja bodočih voznikov so, v skladu s kodeksom, dolžne skrbeti za nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in širjenje prometne kulture v kraju delovanja.

Člani Združenja šol vožnje Slovenije so Kodeks etike v šolah vožnje sprejeli že na ustanovnem zboru leta 1999 in ga v letih 2009, 2011 in 2013 dopolnili.

Prečiščeno besedilo Kodeksa etike v šolah vožnje

Skladno s sedmo točko 2. člena kodeksa lahko šole vožnje, ki želijo poudariti zavezanost k temu Kodeksu, sprejmejo posebno izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa. Družbe, članice Združenja šol vožnje Slovenije, ki so takšno izjavo podale, so prejele posebno potrdilo združenja v obliki nalepk, ki izkazuje njihovo zavezo k spoštovanju kodeksa.

Od leta so 2014 posebno zavezo k spoštovanju kodeksa sprejele: 

FIRMA NASLOV POŠTA
3D D.O.O. Tržaška 2 1000 Ljubljana
AMD PINKO TOMAŽIČ PIRAN Strunjan 23 6320 Portorož
AMD TREBNJE Trubarjeva ulica 2 8210 Trebnje
ANTLEJ AVTO ŠOLA d.o.o. Trg mladosti 6 3320 Velenje
AŠ-AMD Kolodvorska cesta 56 a 8340 Črnomelj
AVTO DABA d.o.o. Stopiče 20a 8322 Stopiče
AVTO ŠOLA LONČAR d.o.o. Slamnikarska cesta 3b 1230 Domžale
AVTOŠOLA ZULIĆ Asmir Zulić s.p. Cankarjev drevored 56 6310 Izola
AVTOŠOLA AMZS, d.o.o. Dunajska cesta 128 1000 Ljubljana
AVTOŠOLA BRULC d.o.o. Kajuhova 51 1000 Ljubljana
AVTOŠOLA PRAH, Sevnica, Anton Prah s.p. Naselje heroja Maroka 29 8290 Sevnica
B & B, d.o.o. Cesta Staneta Žagarja 27a 4000 Kranj
BORTAN ŽAGAR & CO. d.o.o. Stegne 22 1241 Kamik
EVROPA SISTEM d.o.o. Tržaška 64 1000 Ljubljana
FORTUNA d.o.o. Koresova ulica 5 2000 Maribor
HERBBY d.o.o. Grič c. IV/6 1310 Ribnica
K & D, IZOBRAŽEVALNO, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o Cesta maršala Tita 22a 4270 Jesenice
LMM TILIA AVTOŠOLA, TURIZEM IN TRGOVINA, D.O.O., LJUBLJANA Gerbičeva 44 1000 Ljubljana
MARUS d.o.o. Renški podkraj 1 5292 Renče
MOTO TURNŠEK d.o.o. Kosovelova 16 3000 Celje
NADA TOURS, Zlatko Marković s.p. Središkaulica 4 1000 Ljubljana
No. 1, d.o.o. Slovenski trg 8 4000 Kranj
PRAKTIKUM, d.o.o. Poljanska cesta 48 4224 Gorenja vas
PREDNOST AVTO ŠOLA, d.o.o. Bresnica 5a 2250 Ptuj
PROMETEJ INŽENIRING, d.o.o. Cankarjeva cesta 1 1000 Ljubljana
RELAX TRANS, d.o.o. Ob polju 7 2366 Muta
SI-CAR AVTOŠOLA IN SERVISNO PODJETJE, d.o.o. Graška cesta 2 1270 Litija
SPSŠB Ljubljana, AŠ Ježica Ptujska ulica 6 1000 Ljubljana
STOP PODJETJE ZA TRŽENJE IN STORITVE, d.o.o. Tkalska 3 1000 Ljubljana
SUPER FINISH, d.o.o. Tržaška 2 1000 Ljubljana
ŠOLA VOŽNJE FELIX, SrečkoGostenčnik s.p. Koroška cesta 61 a 2360 Radlje ob Dravi
ŠOLA VOŽNJE IPSILON, d.o.o Novi trg 10 8000 Novo mesto
VITO-L IZOBRAŽEVANJE IN STORITVE, d.o.o. Podulaka 7 1315  Velike Lašče
ZŠAM CELJE Slomškov trg 1 3000 Celje
ZŠAM GROSUPLJE Taborska 13 1290 Grosuplje

 


Pripeti dokumenti