Primeri nepoštenih poslovnih praks, ki niso v skladu s Kodeksom etike v šolah vožnje


V različnih medijih, predvsem na spletnih straneh ponudnikov kuponov za storitve in izdelke, se že dalj časa pojavljajo primeri oglasov za storitve šol vožnje, za katere so člani Združenja šol vožnje Slovenije na svojih sejah ugotavljali, da so zavajujoči. Nekatere šole vožnje namreč v svojih oglasih navajajo plačilne pogoje za storitve usposabljanja kandidatov brez t.i. skritih stroškov. Potrošnik iz teh oglasov ne more dobiti celovite informacije o storitvah, ki jo ponudba vključuje oz. informacije o celotnih stroških, ki mu bodo nastali v zvezi z usposabljanjem. V tovrstnih t.i. spornih oglasih se pojavljajo predvsem naslednje pomanjkljivosti:

  • oglasne ponudbe strankam ne ponudijo celovite informacije, ki bi strankam omogočale izračun celotne cene usposabljanja za vožnje motornih vozil;
  • šole vožnje v oglasih pogosto obljubljajo poceni paket za vozniški izpit. Strankam obljubljajo izredno nizko ceno za posamezni paket usposabljanja, pri čemer strank nikjer ne seznanijo, da je zakonsko predpisan minimalni obseg usposabljanja 20 učnih ur vožnje, ki je potreben, da lahko kandidat pristopi k opravljanju vozniškega izpita;
  • iz oglasov ni razvidno, da bodo določeni kandidati lahko potrebovali večje število ur, saj je dejanski obseg ur usposabljanja odvisen od spretnosti in sposobnosti vsakega posameznega kandidata. Strošek dodatnih ur usposabljanja, ki jih bodo določeni kandidati potrebovali da bodo uspešno opravili vozniški izpit, iz ogaševanja ni razviden;
  • iz nekaterih oglasov šol vožnje niso razvidni podatki o podjetju - šoli vožnje, ki nudi akcijske cene za svoje storitve. Pogosto so v oglasu navedeni samo kontaktni podatki podjetja, kot so telefonska številka in e-naslov;

Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije je zbral nekaj primerov tovrstnega t.i. spornega oglaševanja šol vožnje in zaprosil Pravno službo GZS za mnenje, ali bi za tovrstne primere oglasnih ponudb lahko smatrali, da gre za nepoštene poslovne prakse, kot so opredeljene v Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/2007).

Iz mnenja Pravne službe GZS izhaja, da v kolikor pri oglaševanju cene storitve manjkajo določeni elementi, ki jih zahteva zakon, lahko gre za primere zavajujočega oglaševanja. V nadaljevanju navajamo nekaj tovrstnih primerov, ki smo jih zasledili v medijih:

  • UGODNO DO VOZNIŠKEGA IZPITA KATEGORIJE B! NORA CENA: 65% popust na paket 6 ur vožnje......
  • MEGA PONUDBA ZA BODOČE VOZNIKE - paket 10 ur vožnje .......
  • POČITNIŠKI TEČAJ CPP + 3 ure vožnje AKCIJSKA CENA ......

Vabimo vas, da si v priloženem pravnem mnenju podrobneje preberete o primerih oglaševanja, ki po mnenju Pravne službe GZS niso v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. Ob tem želimo vse člane Združenja šol vožnje Slovenije opozoriti, da so tovrstna ravnanja v nasprotju s Kodeksom etike v šolah vožnje, ki ga je sprejelo Združenje šol vožnje Slovenije. V tem kodeksu so opredeljena načela in ravnanja, po katerih naj bi delovale šole vožnje, zato člane Združenja šol vožnje Slovenije pozivamo, da ravnajo v skladu s sprejetim Kodeksom etike v šolah vožnje in s tem dajejo zgled tudi vsem ostalim šolam vožnje v Sloveniji.

 

 


Pripeti dokumenti