Združenje šol vožnje Slovenije


  

Jeseni 1999 je bila v okviru Združenja drobnega gospodarstva pri GZS ustanovljena Sekcija avtošol Slovenije - SAŠ.

Glavni namen ustanovitve Sekcije avtošol je prizadevanje za višji strokovni nivo dela v avtošolah, dvig ugleda dejavnosti avtošol in ureditev pogojev za delo. Sekcija je že od svoje ustanovitve sodelovala z Ministrstvom za RS za šolstvo, znanost in šport od spremembe pristojnosti z januarjem 2005 pa z Ministrstvom za notranje zadeve. Sodelujemo tudi s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in ostalimi inštitucijami.  

Na zboru članic SAŠ dne 22.11.2011 so člani SAŠ sklenili, da bodo tudi z imenom svojega stanovskega združenja sledili zakonski spremembi naziva in ga preimenovali v Združenje šol vožnje Slovenije.

Informacije:
Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško trgovska zbornica, Združenje šol vožnje Slovenije
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 335
Faks: 01/5898 317
E-pošta: avtosole@gzs.si