Združenje šol vožnje


  

Jeseni 1999 je bila v okviru Združenja drobnega gospodarstva pri GZS ustanovljena Sekcija avtošol Slovenije - SAŠ.

Glavni namen ustanovitve Sekcije avtošol je prizadevanje za višji strokovni nivo dela v avtošolah, dvig ugleda dejavnosti avtošol in ureditev pogojev za delo. Sekcija je že od svoje ustanovitve sodelovala z Ministrstvom za RS za šolstvo, znanost in šport od spremembe pristojnosti z januarjem 2005 pa z Ministrstvom za notranje zadeve. Sodelujemo tudi s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in ostalimi inštitucijami.

Da bi bilo delo Sekcije nemoteno zaradi regionalne razdrobljenosti, je bilo na seji Ustanovnega zbora SAŠ sklenjeno, da se oblikujejo regionalni delovni organi. 

Na zboru članic SAŠ dne 22.11.2011 so člani SAŠ sklenili, da bodo tudi z imenom svojega stanovskega združenja sledili zakonski spremembi naziva in ga preimenovali v Združenje šol vožnje Slovenije.

Informacije:
Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško trgovska zbornica, Združenje šol vožnje Slovenije
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 335
Faks: 01/5898 317
E-pošta: avtosole@gzs.si


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).