Organiziranost Združenja šol vožnje


Združenje šol vožnje deluje samostojno v okviru GZS - Podjetniško trgovske zbornice, v skladu s Pravili o delovanju SAŠ, ki so jih sprejele članice na Ustanovnem zboru dne 10.11.1999. Dne 20.01.2009 ter 22.11.2011 so bile na zboru Sekcije avtošol  sprejete tudi spremembe in dopolnitve Pravil o delovanju SAŠ.

Organi SAŠ so:

 • Zbor
  Zbor je najvišji organ SAŠ, ki voli vse svoje ostale organe.
  Sestavljajo ga delegati, in sicer:
  • en delegat članice SAŠ
  • člani Izvršilnega odbora Združenja
  • člani Nadzornega sveta Združenja
  • častni člani Sekcije

Izvršilni odbor

Izvršilni odbor SAŠ je izvršilni organ Zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela. 
Izvršilni odbor SAŠ sestavljajo izvoljeni predstavniki regij in izmed njih izvoljeni predsednik Izvršilnega odbora

Člani Izvršilnega odbora SAŠ v mandatnem obdobju 2016-2020 so:

 

Ljubljanska regija

Martin Miklavc

Prometej, d.o.o., Ljubljana

Borut Žagar

Bortan Žagar & CO. Avtošola Šmarca, d.o.o.

 

Gorenjska regija

Matjaž Mozetič

B & B d.o.o., Kranj 

 

Dolenjska regija

Tatjana Šenica

Šola vožnje Ipsilon d.o.o., Novo mesto 

 

Goriška regija

Radovan Rusjan

Marus d.o.o., Renče

 

območje Štajerske, Pomurja in Koroške

Srečko Gostenčnik

Avtošola FELIX Srečko Gostenčnik, s.p., Radlje ob Dravi 

 Jože Veren  Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

   Šaleška volilna regija

 Bego Okanovič  Plomos d.o.o.

  Notranjsko-Kočevska volilna regija

 Boštjan Oblak  Herbby avtošola, neuregentni prevoz bolnikov d.o.o.

 

 • Predsednik
  Predsednik Združenja zastopa Združenje pred državnimi organi in drugimi organizacijami ter tretjimi osebami, vodi seje zbora, sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora, podpisuje akte, pogodbe, sporazume, finančno materialne listine, spremlja uresničevanje sklepov zbora in izvršilnega odbora ter opravlja druge naloge, ki mu jih poverita Zbor Združenja šol vožnje in in Izvršilni odbor. 

  Predsednik združenja: Martin Miklavc, Prometej d.o.o., Ljubljana

 • Podpredsednik združenja: Radovan Rusjan, Marus d.o.o., Renče

 • Nadzorni svet
  Naloga nadzornega sveta je spremljanje dela organov in komisij Sekcije in stalen nadzor nad finančnim poslovanjem Sekcije.


      Člani Nadzornega sveta SAŠ v mandatnem obdobju 2016-2020:

- g. Vinko Žužek, Avtošola Vito-L d.o.o., Velike Lašče - Predsednik

- ga. Barbara Lončar, Avtošola Lončar d.o.o., članica

- g. Teodor Božnik, ZŠAM Celje

 


Strokovna služba GZS

Strokovna služba v okviru GZS-PTZ skrbi za zakonito in pravilno poslovanje združenja, vodi operativne in druge tekoče zadeve, pripravlja strokovne podlage, skrbi za pravočasno izvajanje stalnih in občasnih komisij ter opravlja druge naloge, ki mu jih poverita Zbor sekcije in Upravni odbor.Sedež združenja:

Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško-trgovska zbornica

Združenje šol vožnje Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.:   01/5898 335
Faks: 01/5898 317
E-pošta: avtosole@gzs.si