Organiziranost Združenja šol vožnje Slovenije


Združenje šol vožnje Slovenije deluje v okviru GZS - Podjetniško trgovske zbornice, v skladu s Pravili o delovanju Združenja šol vožnje Slovenije, ki so jih sprejele članice na Ustanovnem zboru dne 10.11.1999. Dne 20.01.2009 ter 22.11.2011 so bile na zboru članov sprejete tudi spremembe in dopolnitve.

Organi ZŠV so:

 • Zbor
  Zbor je najvišji organ združenja, ki voli vse svoje ostale organe.
  Sestavljajo ga delegati, in sicer:
  • en delegat članice združenja
  • člani Izvršilnega odbora združenja
  • člani Nadzornega sveta združenja
  • častni člani združenja

Izvršilni odbor

Izvršilni odbor je izvršilni organ združenja, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela. 
Izvršilni odbor SAŠ sestavljajo izvoljeni predstavniki regij in izmed njih izvoljeni predsednik Izvršilnega odbora

Člani Izvršilnega odbora Združenja šol vožnje Slovenije v mandatnem obdobju od 18.6.2020 - 18.6.2024 so:

Območje Ljubljane z okolico  
Martin Miklavc Prometej, d.o.o., Ljubljana 
Borut Žagar Bortan Žagar & CO., d.o.o.
   
Območje Štajerske, Pomurja in Koroške  
Jožef Veren Avtobusni promet Murska Sobota
Srečko Gostenčnik AVTOŠOLA FELIX Srečko Gostenčnik s.p.
   
Območje Posavja in Dolenjske  
Tatjana Šenica Šola vožnje Ipsilon d.o.o., Novo mesto 
   
Območje Gorenjske  
Sašo Kranjc K&D d.o.o., Jesenice
   
Območje Goriške  
Radovan Rusjan Marus d.o.o., Renče
   
Območje Celje in Zasavja  
Tomaž Lotrič ZŠAM Celje
   
Območje Primorske  
Ljiljana Zulić Avtošola Zulić, s.p., Izola
   
Območje Goriške  
Radovan Rusjan Marus d.o.o.
   
Notranjsko-Kočevska volilna regija  
Boštjan Oblak Herbby d.o.o.
   
Območje Šaleške  
Bego Okanovič Plomos d.o.o.

 

 • Predsednik
  Predsednik Združenja zastopa Združenje pred državnimi organi in drugimi organizacijami ter tretjimi osebami, vodi seje zbora, sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora, podpisuje akte, pogodbe, sporazume, finančno materialne listine, spremlja uresničevanje sklepov zbora in izvršilnega odbora ter opravlja druge naloge, ki mu jih poverita Zbor Združenja šol vožnje in in Izvršilni odbor. 

  Predsednik združenja: Martin Miklavc, Prometej d.o.o., Ljubljana

 • Podpredsednica združenja: Tatjana Šenica, Šola vožnje Ipsilon d.o.o., Novo mesto

 • Nadzorni svet
  Naloga nadzornega sveta je spremljanje dela organov in komisij Sekcije in stalen nadzor nad finančnim poslovanjem Sekcije.


      Člani Nadzornega sveta SAŠ v mandatnem obdobju od 18.6.2020 - 18. 6.2024:

- g. Goran Lapič, Strokovni izobraževalni center, AŠ Ježica - Predsednik

- ga. Barbara Lončar, Avtošola Lončar d.o.o., članica

- g. Miha Turha, Stop d.o.o.

 


Strokovna služba GZS

Strokovna služba v okviru GZS-PTZ skrbi za zakonito in pravilno poslovanje združenja, vodi operativne in druge tekoče zadeve, pripravlja strokovne podlage, skrbi za pravočasno izvajanje stalnih in občasnih komisij ter opravlja druge naloge, ki mu jih poverita Zbor sekcije in Upravni odbor.Sedež združenja:

Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško-trgovska zbornica

Združenje šol vožnje Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.:   01/5898 335
Faks: 01/5898 317
E-pošta: avtosole@gzs.si