Novice


Arhiv: Zapisnik 5. seje Združenja šol vožnje Slovenije

17. marca 2017 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval teme, ki so trenutno aktualne za izvajanje dejavnosti. Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi.

Arhiv: Zapisnik 4. seje Združenja šol vožnje Slovenije

27. januarja 2017 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval aktualne teme. Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi.

Arhiv: Ali med vožnjo telefonirate?

Ali med vožnjo telefonirate? Ali med vožnjo telefonirajo vaši sodelavci? Življenje je neprecenljivo. Za posameznika, ki ima svoje cilje, za njegove svojce in za kolektiv v katerem dela. Delite informacijo in pomagajte ohraniti neprecenljivo.

Arhiv: Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje

Nov Zakon o voznikih prinaša številne spremembe za vzpostavitev enotnejših pogojev poslovanja šol vožnje. Pri pripravi novega zakona je bila upoštevana vrsta predlogov Združenja šol vožnje Slovenije, ki deluje v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice. Pri spremembah Zakona o voznikih smo dosegli pomembne spremembe s ciljem, da se omeji v preteklosti ugotovljene zlorabe na področju usposabljanja kandidatov za voznike, sive ekonomije, dela na črno, davčnih utaj, delovnopravne zakonodaje. Le na osnovi bolj poenotenih minimalnih pogojev poslovanja vseh šol vožnje bo mogoče graditi kvaliteto dela v šolah vožnje in zagotavljati boljše usposabljanje voznikov ter posledično skrbeti za večjo prometno varnost.

Arhiv: Zapisnik 3. seje Združenja šol vožnje Slovenije

15. decembra 2016 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval aktualne teme. Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi.

Arhiv: Zloženka "Novosti za voznike mopedov z največjo hitrostjo do 25 km/h in kolesarje"

Ministrstvo za infrastrukturo in Javna agencija RS za varnost prometa sta izdala brošuro, s katero obveščata javnost o novostih za voznike mopedov z največjo hitrostjo do 25 km/h ter kolesarje.

Arhiv: Predlogi združenja v zvezi z Zakonom o motornih vozilih

V Združenju šol vožnje Slovenije smo proučili predlog Zakona o motornih vozilih, ki je v javni obravnavi in v zvezi s predlaganim besedilom podali predloge in pripombe, glede na težave, ki jih imajo člani v zvezi z izvajanjem veljavnega ZMV.