Novice


Arhiv: Zapisnik 3. seje Združenja šol vožnje Slovenije

15. decembra 2016 se je sestal Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije in obravnaval aktualne teme. Zapisnik sestanka najdete v prilogi, kjer se lahko seznanite z obravnavano vsebino in sprejetimi sklepi.

Arhiv: Zloženka "Novosti za voznike mopedov z največjo hitrostjo do 25 km/h in kolesarje"

Ministrstvo za infrastrukturo in Javna agencija RS za varnost prometa sta izdala brošuro, s katero obveščata javnost o novostih za voznike mopedov z največjo hitrostjo do 25 km/h ter kolesarje.

Arhiv: Predlogi združenja v zvezi z Zakonom o motornih vozilih

V Združenju šol vožnje Slovenije smo proučili predlog Zakona o motornih vozilih, ki je v javni obravnavi in v zvezi s predlaganim besedilom podali predloge in pripombe, glede na težave, ki jih imajo člani v zvezi z izvajanjem veljavnega ZMV.

Arhiv: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah s spremno besedo

Javna agencija RS za varnost prometa je izdala priročno knjižico z vsebino novega Pravilnika o prometni signalizaciji s spremno besedo.

Arhiv: Sestanek na temo obveznosti vpisovanja podatkov v RPO

Predstavniki Združenja šol vožnje Slovenije so se sestali s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Inšpektorata RS za infrastrukturo ter Agencija RS za varnost prometa. V sodelovanju s pravno službo GZS so predstavili težave, ki jih imajo člani združenja pri vpisovanju v Register pooblaščenih organizacij ter izpostavili problem neustreznih pravnih podlag za zbiranje nekaterih podatkov, ki naj bi jih šole vožnje sporočale preko te spletne aplikacije. Glede na probleme, ki so jih člani združenja izpostavili v zadnjem času so prisotni razpravljali tudi o teh.